Müddət sentyabra qədər uzadıldı

2022-04-28

   BFMQƏ-nin əmtəə (patentləşdirilmiş) nişanı və seriyası haqqında əlavə sənədin əldə olunmasında hal-hazırda qarşılaşdıqları müəyyən çətinliklərlər ilə əlaqədar, ərizəçilərin (fiziki və hüquqi şəxslər) “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” PHŞ-nə olunan rəsmi və qeyri-rəsmi çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq, BFMQƏ-nin əmtəə (patentləşdirilmiş) nişanı və seriyası haqqında əlavə sənəd 01.05.2022-ci il tarixindən deyil, 01.09.2022-ci il tarixindən etibarən rəsmi şəkildə tələb olunacaqdır.