Bioloji Fəallığa Malik Qida Əlavəsinə dair - EKSPERTİZA RƏYİ


“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”na
Əlavə
 
 
 
 
 
Bioloji Fəallığa Malik Qida Əlavəsinə dair
 
EKSPERTİZA RƏYİ
№ ___________
Tarix: _________
Məhsulun adı:_________________________________________________________________
İstehsalçı (adı və yerləşdiyi ölkə):__________________________________________________
İstehsalçının ünvanı:____________________________________________________________
Məhsulun tərkibi:_______________________________________________________________
Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə):__________________________________________
Köməkçi maddələr:_____________________________________________________________
Buraxılış forması:_______________________________________________________________
Qablaşdırma forması:____________________________________________________________
İstifadə sahəsi və əsas göstərişlər:_________________________________________________
İstifadə qaydaları və doza:________________________________________________________
Əks göstərişlər:________________________________________________________________
Yararlılıq müddəti:______________________________________________________________
Saxlanma şəraiti:_______________________________________________________________
İstehsal tarixi:__________________________________________________________________
Son istifadə tarixi:_______________________________________________________________
Seriya nömrəsi:________________________________________________________________
Ekspertizanın nəticəsi:___________________________________________________________
 
 
Bu rəy verildiyi tarixdən bir il müddətinə etibarlıdır.  
______________________________________________   _________  M.Y.
(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) (imza)