5. Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
 
 
 
 
 
5.1. BFMQƏ-nin qablaşdırılması dövriyyənin bütün mərhələlərində onların təhlükəsizliyi və keyfiyyətini təmin etməlidir.
5.2. BFMQƏ-nin qablaşdırılmasında onlarla təmasa yol verilməyən materiallardan istifadə edilməməlidir.
5.3. İdxal olunan BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də olmalıdır.
5.4. BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid olması göstərilməlidir.
5.5. BFMQƏ-nin qablaşdırmasında BFMQƏ-nin istifadə qaydası, tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adları, aktiv komponentlərin isə miqdarı və istehsalçı tərəfindən tövsiyə edilən sutkalıq doza miqdarı göstərilməlidir.
5.6. Bu Qaydaya əsasən 4-14 yaş arası uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş BFMQƏ-nin qablaşdırmasında onun əmtəə nişanı ilə yanaşı, “4-14 yaş arası uşaqların istifadəsi üçün uyğundur” ifadəsi göstərilməlidir. Bu yaş qrupu üçün nəzərdə tutulmayan BFMQƏ-nin qablaşdırmasında uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğunu göstərən şəkil, rəsm və ifadə verilə bilməz.
5.7. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş “Dərman vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın” sözləri yazılmalıdır.
5.8. Qablaşdırmada (etiketdə) bu Qaydanın 5.5-ci bəndində qeyd olunanlarla yanaşı, aşağıdakı məlumatlar da göstərilməlidir:
5.8.1. istehsalçının adı, yerləşdiyi ölkə, ünvanı, əmtəə nişanı;
5.8.2. BFMQƏ-nin buraxılış forması;
5.8.3. qablaşdırmada olan doza;
5.8.4. BFMQƏ-nin saxlanma şəraiti;
5.8.5. BFMQƏ-nin seriyası;
5.8.6. BFMQƏ-nin yararlılıq müddəti (istehsal və son istifadə tarixləri göstərilməklə).