1. Ümumi müddəalar


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
 
 
 
 
 
1.1. Bu Qayda “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin (bundan sonra - BFMQƏ) dərman vasitələri ilə eyni tərkibli olub-olmamasını müəyyən etmək məqsədi ilə ekspertizanın aparılması qaydasını tənzimləyir.
1.2. BFMQƏ-nin ekspertizasını Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) həyata keçirir.
1.3. Nazirlik tərəfindən ekspertizadan keçirilmiş BFQMƏ-nin siyahısı aşağıdakı məlumatlar da daxil olmaqla, “PDF” (Portable Document Format) formatında, Nazirliyin və onun tabeliyindəki “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəsmi internet saytında yerləşdirir:
1.3.1. BFMQƏ-nin əmtəə nişanı;
1.3.2. BFMQƏ-nin tərkibi;
1.3.3. BFMQƏ-nin buraxılış forması;
1.3.4. BFMQƏ-nin qablaşdırmada olan dozası;
1.3.5. istehsalçının və onun yerləşdiyi ölkənin adı;
1.3.6. ekspertiza rəyi və onun qüvvədəolma müddəti.
1.4. Nazirlik bu Qaydanın 1.3-cü bəndində nəzərdə tutulan siyahıda BFQMƏ-nin əmtəə nişanı üzrə əlifba sırasına uyğun sıralanmasını və onlara dair məlumatların yenilənmə tarixi göstərilməklə, ən azı ayda bir dəfə yenilənməsini təmin etməlidir.
1.5. Bu Qayda şəxsi istifadə məqsədi ilə idxal olunan BFQMƏ-yə şamil edilmir.