Həyati vacib və təcili hallarda istifadə olunan dərman preparatlarının siyahısı


Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı Dərman vasitəsinin buraxılış forması
1 Abakavir tablet, peroral məhlul
2 Adelfan (Reserpin/Dihidralazin/Hidroxlorotiazid) tablet
3 Adenozin 5-trifosfat turşusunun dinatrium duzu inyeksiya üçün məhlul
4 Aktivləşdirilmiş kömür* tablet
5 Albendazol daxilə qəbul edilən suspenziya,  tablet
6 Albumin infuziya üçün məhlul
7 Alfa lipoy turşusu inyeskiya və infuziya  üçün məhlul , tablet
8 Alfa-tokoferol* daxilə qəbul edilən yağlı məhlul, inyeksiya üçün məhlul
9 Allopurinol tablet
10 Alprazolam tablet
11 Alüminium-hidroksid/Maqnezium-hidroksid* daxilə qəbul edilən suspenziya, tablet
12 Ambroksol hidroxlorid* inhalyasiya üçün məhlul, daxilə qəbul edilən məhlul, şərbət, tablet
13 Amikasin inyeksiya üçün məhlul, inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
14 Aminofillin* inyeksiya üçün məhlul, tablet
15 Aminokapron turşusu* infuziya üçün məhlul
16 Amiodaron* tabletlər,'inyeksiya ücün məhlul
17 Amitriptillin tabletlər, inyeksiya üçün məhlul
18 Amlodipin bezilat* tabletlər, kapsul
19 Amoksisillin* suspenziya üçün qranullar, kapsul, tablet, inyeksiya məhlulu üçün toz
20 Amoksisillin/Klavulan turşusu inyeksiya məhlulu, daxilə qəbul edilən suspenziyanın hazırlanması üçün toz, tablet
21 Ampisillin natrium* inyeksiya məhlulunun hazırlamaq üçün toz
22 Ampisillin trihidrat* tablet
23 Ampisillin/Sulbaktam inyeksiya məhlulunu hazırlamaq üçün toz, tablet
24 Aprotinin inyeksiya məhlulu
25 Asetaminofen* tablet, daxilə qəbul edilən syspenziya, rektal şam
26 Asetazolamid göz damcısı, tablet
27 Asetilsalisil turşusu* tablet
28 Asetilsistein* tablet, qranul, inyeksiya üçün məhlul
29 Asiklovir * məlhəm,krem,  tablet, infuiziya məhlulunun hazırlanması üçün toz
30 Askorbin turşusu* draje, tablet, inyeksiya üçün məhlul, infuziya üçün məhlul, daxilə qəbul edilən damcılar
31 Atenolol* tablet
32 Atorvastatin tablet
33 Atropin sulfat* göz damcısı, inyeksiya ücün məhlul
34 Azapentasen göz damcısı
35 Azatioprin inyeksiya ücün toz, tablet
36 Azitromisin kapsul, tablet, daxilə qəbul edilən suspenziya hazırlamaq üçün toz, infuziya məhlulu
37 Barium- sulfat toz
38 Beklametazon məlhəm
39 Bendazol* inyeksiya ücün məhlul, tablet
40 Benzatin benzilpenisillin inyeksiya üçün suspenziyanın hazırlanması üçün toz
41 Benzil benzoat* məlhəm, emulsiya
42 Benzilpenisillin natrium* inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
43 Benzobarbital tablet
44 Betametazon dipropionat* məlhəm, krem, inyeksiya üçün məhlul
45 Bisakodil* rektal şam, tablet
46 Bisoprolol tablet
47 Bleomisin inyeksiya ücün toz
48 Brilyant yaşılı* yerli istifadə üçün məhlul
49 Bromheksin* daxilə qəbul edilən məhlul, tablet, şərbət
50 Deferoksamin inyeksiya məhlulu üçün toz
51 Deksametazon* göz/qulaq damcısı, məlhəmi, tablet, inyeksiya üçün məhlul
52 Dəmir duzları* daxilə təyin edilən formalar , inyeksiya üçün məhlul
53 Desmopressin asetat tablet, burun spreyi
54 Diazepam inyeksiya üçün məhlul , tablet
55 Dibazol/Papaverin hidroxlorid* tablet
56 Didanozin tablet, peroral məhlulul ücün toz
57 Difenhidramin* inyeksiya ücün məhlul, tablet, şərbət, gel
58 Diklofenak natrium* inyeksiya üçün məhlul, 'rektal şam , tablet, gel
59 Dinoprost inyeksiya üçün məhlul
60 Diqoksin tablet
61 Dobutamin infuziya məhlulu
62 Dofamin infuziya məhlulu
63 Doksorubisin inyeksiya məhlulu hazırlamaq ücün toz
64 Domperidon* suspenziya, tablet
65 Dorzolamid göz damcısı
66 Droperidol inyeksiya üçün məhlul
67 Drotaverin* inyeksiya ücün məhlul , tablet, rektal şam
68 Efaviren kapsul, peroral məhlul
69 Emtrisitabin kapsul, peroral məhlul
70 Enalapril* tablet
71 Epinefrin* inyeksiya üçün məhlul
72 Eritromisin örtüklü tablet, göz məlhəmi
73 Erqokalsiferol* daxilə qəbul edilən yağlı məhlul, inyeksiya üçün məhlul
74 Etambutol inyeksiya üçün məhlul, tablet
75 Etamzilat* inyeksiya üçün məhlul, tablet
76 Etanol 95%* xaricə istifadə olunan məhlul
77 Etinilestradiol tablet
78 Etionamid tablet
79 Etopozid inyeksiya ücün məhlul, tablet
80 Famotidin* inyeksiya üçün  liofilizəedilmiş toz,  tablet
81 Fenitoin tablet
82 Fenoterol inhalyasiya
83 Flukonazol* infuziya üçün məhlul, kapsul
84 Furagin* kapsul
85 Furasilin* məlhəm, məhlul
86 Furazidin tablet
87 Furazolidon* tablet
88 Furosemid* tablet,inyeksiya üçün məhlul
89 Gənəgərçək yağı xaricə istifadə olunan yağlı məhlul
90 Gentamisin inyeksiya üçün məhlul
91 Haloperidol inyeksiya üçün məhlul, tablet
92 Halotan inhalyasiya
93 Heparin natrium* inyeksiya üçün məhlul, xaricə istifadə olunan gel
94 Hidrogen-peroksid* xaricə istifadə edilən məhlul
95 Hidrokortizon* emulsiya, məlhəm
96 Hidroxlortiazid tablet
97 İbuprofen* infuziya üçün məhlul, krem,daxilə qəbul edilən suspenziya, şərbət, tablet, kapsul, gel, şam
98 İndinavir kapsul
99 İndometasin tablet, məlhəm
100 İnozin inyeksiya üçün məhlul, tablet
101 Ortamüddətli təsirə malik insan insulini* inyeksiya üçün məhlul
102 Qısamüddətli təsirə malik insan insulini* inyeksiya üçün məhlul
103 Uzunmüddətli təsirə malik insan insulini* inyeksiya üçün məhlul
104 İnsulin aspart inyeksiya üçün məhlul  katricdə
105 Insulin aspart biphasyc inyeksiya üçün məhlul  katricdə
106 İnsulin detemir inyeksiya üçün məhlul  katricdə
107 İnsulin qlargin inyeksiya üçün məhlul  katricdə
108 İnyeksiya üçün su* inyeksiya üçün məhlul
109 İopromid inyeksiya üçün məhlul
110 İxtiol məlhəm
111 İzoniazid inyeksiya üçün məhlul, tablet
112 İzosorbid dinitrat tablet
113 Quduzluq əleyhinə immunoqlobulin inyeksiya ücün məhlul
114 Tetanus əleyhinə immunoqlobulin inyeksiya ücün məhlul
115 Kalium -maqnezium asparaginat tablet, inyeksiya üçün məhlul
116 Kalium- xlorid inyeksiya üçün məhlul
117 Kalsium -folinat inyeksiya ücün məhlul, tablet
118 Kalsium- qlukonat* inyeksiya üçün məhlul, tablet
119 Kalsium- xlorid inyeksiya üçün məhlul
120 Kamfora məhlulu* xaricə istifadə olunan yağlı  və spirtli məhlul
121 Kapreomisin inyeksiya məhlulu hazırlanması üçün toz
122 Kaptopril* tablet
123 Karbamazepin tablet
124 Ketamin hidroxlorid inyeksiya üçün məhlul
125 Ketokonazol vaginal şam, krem
126 Ketoprofen * xaricə istifadə üçün gel, kapsul, rektal şam, inyeksiya üçün məhlul , krem
127 Ketorolak inyeksiya üçün məhlul, tablet
128 Ketotifen* şərbət , tablet , göz damcısı
129 Klozapin tablet
130 Klopidoqrel tablet
131 Klotrimazol* vaginal tablet, şam, məlhəm, krem, xaricə məhlul
132 Kofein natrium benzoat* inyeksiya üçün məhlul, tablet
133 Kokarboksilaza* inyeksiya məhlulunun hazırlanması üçün toz
134 Korqlikon* inyeksiya üçün məhlul
135 Korvalol* məhlul
136 Kseroform* yerli istifadə üçün toz
137 Lamivudin tablet, peroral məhlul
138 IX laxtalanma faktoru infuziya və ya inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
139 VIII laxtalanma faktoru/Villebrand faktoru inyeksiya məhlulu üçün toz
140 VIII laxtalanma faktoru inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
141 Levodopa+karbidopa tablet
142 Levotiroksin tablet
143 Lidokain hidroxlorid* inyeksiya üçün məhlul
144 Linkomisin hidroxlorid inyeksiya üçün məhlul
145 Litium-karbonat tablet
146 Loperamid* kapsul, tablet
147 Lopinavir +ritonavir kapsul, peroral məhlul
148 Lozartan tablet
149 Mannit inyeksiya üçün məhlul
150 Mebendazol* tablet
151 Merkaptopurin tablet
152 Metadon tablet
153 Metamizol  natrium* inyeksiya üçün məhlul, tablet
154 Metformin hidroxlorid* tablet
155 Metilergometrin inyeksiya üçün məhlul
156 Metilprednizolon inyeksiya/infuziya məhlulunun hazırlanması üçün toz , tablet, məlhəm, emulsiya , krem
157 Metoklopramid*  inyeksiya üçün məhlul , tablet
158 Metoprolol* tablet
159 Metotreksat inyeksiya ücün toz, tablet
160 Metronidazol* tablet,  infuziya üçün məhlul, vaginal şam, gel, kapsul
161 Morfin inyeksiya üçün məhlul
162 Nadroparin natrium inyeksiya üçün məhlul
163 Nalokson inyeksiya üçün məhlul
164 Nandrolon dekanoat inyeksiya üçün məhlul
165 Naşatır spirti* məhlul
166 Natrium-bikarbonat* inyeksiya üçün məhlul
167 Natrium-asetat/Natrium-xlorid/kalium-xlorid/(asesol) inyeksiya üçün məhlul
168 Natrium-xlorid* infuziya və inyeksiya üçün məhlul
169 Natrium-xlorid/Natrium- asetat (disol) inyeksiya üçün məhlul
170 Natrium-xlorid/kalium-xlorid/Natrium-hidrokarbonat (trisol) inyeksiya üçün məhlul
171 Natrium oksibutirat inyeksiya üçün məhlul
172 Natrium tiosulfat* inyeksiya üçün məhlul
173 Nelfinavir tablet, peroral toz
174 Neostiqmin metilsulfat inyeksiya üçün məhlul
175 Nevirapin tablet, peroral məhlul
176 Nifedipin* tablet, peroral damcı
177 Niketamid* daxilə qəbul edilən damcı, inyeksiya üçün məhlul
178 Nikotin turşusu* inyeksiya ücün məhlul
179 Niserqolin inyeksiya üçün liofilizat, tablet
180 Nistatin* tablet, məlhəm, krem
181 Nitrofurantoin tablet
182 Nitroqliserin* infuziya üçün konsentrant ,kapsul,spray
183 Nitroksolin* tablet
184 Noretisteron tablet
185 Ofloksasin tablet, məlhəm, infuziya üçün məhlul
186 Oksigen inhalyasiya
187 Oksitosin* inyeksiya üçün məhlul
188 Omeprazol* kapsul
189 Pankreatin* tablet
190 Papaverin hidroxlorid* inyeksiya üçün məhlul, rektal şam
191 Para-aminosalisil turşusu tablet
192 Parasetamol* tablet,  infuziya üçün məhlul
193 Perisiazin kapsul
194 Fenilefrin hidroxlorid inyeksiya üçün məhlul
195 Pilokarpin hidroxlorid* göz damcısı
196 Pipekuronium bromid inyeksiya üçün liofilizəedilmiş toz
197 Pirasetam inyeksiya üçün məhlul, tablet
198 Piridoksin hidroxlorid* inyeksiya ücün məhlu
199 Platifillin hidrotartrat* inyeksiya üçün məhlul
200 Poliqlukin (dekstran) infuziya üçün məhlul
201 Polividon yod * məhlul
202 Prednizolon* məlhəm, tablet, 'inyeksiya üçün məhlul
203 Primaxin tablet
204 Prokain* infuziya üçün məhlul, 'inyeksiya üçün məhlul
205 Progesteron oral və vaginal kapsullar, gel, 'inyeksiya üçün yağlı məhlul
206 Prokarbazin kapsul
207 Proparakain göz damcısı
208 Propofol infuziya üçün məhlul
209 Pirazinamid tablet
210 Piridostiqmin bromid tablet
211 Qalantamin hidrobromid inyeksiya üçün məhlul, tablet
212 Qlibenklamid tablet
213 Qliklazid* tablet
214 Qlikvidon* tablet
215 Qlimepirid* tablet
216 Qlipizid tablet
217 Qlukoza* məhlul
218 Ranitidin tablet
219 Rehidron (susuz qlükoza/natrium -xlorid/natrium-sitrat/kalium-xlorid)* daxilə qəbul edilən məhlulun hazırlanması üçün toz
220 Reopoliqlukin infuziya üçün məhlul
221 Retinol asetat* daxilə və xaricə qəbul edilən yağlı məhlul, 'inyeksiya üçün məhlul
222 Rifampisin inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz, kapsullar
223 Ringer laktat infuziya üçün məhlul
224 Rituksimab infuziya məhlulu hazırlamaq üçün konsentrat
225 Risperidon tablet
226 Sakvinavir kapsul
227 Salbutamol* inhalyasiya
228 Salmeterol/Flutikazon propionat inhalyasiya
229 Sefazolin natrium inyeksiya məhlulunun hazırlanması üçün toz
230 Seftriakson * inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
231 Sefuroksim suspenziya,  tablet, inyeksiya hazırlamaq üçün toz
232 Səna yarpaqlarının ekstraktı tablet
233 Sertralin kapsul, tablet
234 Setirizin daxilə qəbul edilən məhlul, tablet, şərbət, kapsul
235 Sianokobalamin inyeksiya üçün məhlul
236 Siklofosfamid inyeksiya məhlulu hazırlamaq ücün toz,  tablet
237 Sikloserin kapsul, tablet
238 Siklosporin inyeksiya məhlulu hazırlamaq ücün konsentrat, kapsul
239 Silimarin kapsul,  tablet
240 Simetikon * kapsul, daxilə qəbul edilən məhlulu
241 Simvastatin tablet
242 Sinnarizin* tablet
243 Siprofloksasin hidroxlorid infuziya üçün  məhlul, tablet, göz və qulaq damcısı
244 Damotu ekstraktı * daxilə qəbul edilən damcı
245 Sisplatin inyeksiya  məhlulu hazırlamaq ücün toz
246 Sitarabin inyeksiya  məhlulu hazırlamaq ücün toz
247 Spironolakton* tablet
248 Stavudin peroral məhlul hazırlamaq ücün toz, kapsul
249 Streptokinaza inyeksiya məhlulunun hazırlanması üçün toz
250 Streptomisin inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
251 Strofantin* inyeksiya üçün məhlul
252 Sulfasil natrium * göz damcısı
253 Sulfadimetoksin tablet
254 Sulfokamfokain inyeksiya üçün məhlul
255 Sulfametoksazol/ trimetoprim daxilə qəbul edilən suspenziya, tablet
256 Sulfazalazin tablet
257 Tenofovir kapsul
258 Testosteron inyeksiya  üçün məhlul
259 Tetrasiklin * məlhəm,  tablet
260 Teofillin kapsul
261 Tiamazol tablet
262 Trastuzimab infuziya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz
263 Tiamin xlorid * inyeksiya üçün məhlul
264 Timolol göz damcısı
265 Tiopental natrium inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz
266 Tramadol inyeksiya üçün məhlul, kapsul
267 Trimeperidin inyeksiya üçün məhlul
268 Trimetazidin tablet, daxilə qəbul üçün məhlul
269 Tropikamid göz damcısı
270 Tuberkulin inyeksiya üçün məhlul
271 Göyöskürmək əleyhinə vaksin  
272 Pnevmokokk əleyhinə vaksin  
273 Poliomielit əleyhinə vaksin  
274 Qrip əleyhinə vaksin  
275 Qızılça əleyhinə vaksin  
276 Sarı qızdırma əleyhinə vaksin  
277 Tetanus əleyhinə vaksin  
278 Vərəm əleyhinə vaksin  
279 Qarayara əleyhinə vaksin  
280 Difteriya əleyhinə vaksin  
281 Parotit əleyhinə vaksin  
282 Məxmərək əleyhinə vaksin  
283 Hepatit B əleyhinə vaksin  
284 Valerian ekstraktı* tablet , kapsul
285 Validol  * kapsul
286 Valproat natrium şərbət, kapsul, tablet
287 Varfarin tablet
288 Verapamil inyeksiya üçün məhlul , tablet
289 Vinblastin infuziya ücün liofilizə edilmiş toz
290 Vinkamin kapsul
291 Vinposetin* inyeksiya üçün məhlul,  tablet, 'infuziya məhlulu hazırlamaq üçün konsentrant
292 Xloramfenikol* liniment, məlhəm, tablet,göz damcısı ,inyeksiya məhlulun hazırlanması üçün toz
293 Xlorheksidin* yerli və xaricə istifadə olunan məhlul, vaginal şam
294 Xloropiramin* inyeksiya məhlulu,  tablet, krem, məlhəm
295 Xloroxin tablet
296 Xlorpromazin tablet, inyeksiya üçün məhlul
297 Xolekalsiferol daxilə qəbul edilən damcılar
298 Ksilometazolin hidroxlorid* burun damcısı, sprey
299 Yod* xaricə istifadə olunan
300 Botulizməleyhinə zərdab inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə edilmiş toz
301 Difteriya əleyhinə zərdab inyeksiya ücün məhlul
302 İlan zəhəri əleyhinə zərdəb inyeksiya ücün məhlul
303 Qanqrena əleyhinə zərdəb inyeksiya ücün məhlul
304 Zidovudin tablet, kapsul,  peroral məhlul, infuziya məhlulu
305 Zolmitriptan tablet
* Pərakəndə aptek şəbəkəsində mövcudluğu məcburi olan dərman preparatları (beynəlxalq patentləşdirilməmiş ad altında) 115 adda