ƏLAVƏ 2. Azərbaycan Respublikasında dərman maddəsinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə


"Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması
və reyestrinin aparılması Qaydaları"na
1 nömrəli ƏLAVƏ
 
 
 
 
 
 1. Dərman maddəsinin qeydiyyatı prosedurunun növü  (lazım olanı qeyd etmək)
 • qeydiyyat 
 • yenidən qeydiyyat  
 • əvvəllər qeydiyyata alınmış dərman maddəsinin  qeydiyyat sənədlərində dəyişikliklərin   qeydiyyatı.
 1. Sifarişçi, ölkə 
 2. İstehsalçi, ölkə 
 3. İstehsalçının ünvanı 
 4. Dərman maddəsinin adı
 5. *Dərman maddəsinin (dərman substansiyanın) qeydiyyata alınan vaxtdan  hər hansı  dəyişiklik olmuşdursa, dəyişiklik göstərilir 
 6. *Dərman maddəsinin son dəfə Azərbaycan Pespublikasında qeydiyyata alınma tarixi və qeydiyyat nömrəsi 
 7. Yararlılıq müddəti 
 8. Saxlanma şəraiti
 9. Qablaşdırma
Qeyd:
 1. Sifarişçi dərman maddəsinin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır, eləcə də qeydiyyat materiallarında olan məlumatların düzgünlüyünə zəmanət verir. 
 2. * 6-ci və 7-ci bəndlər  qeydiyyat müddəti bitmiş dərman maddələrinin yenidən qeydiyyatı və ya qeydiyyat sənədlərindəki dəyişikliklərin qeydiyyatı  zamanı doldurulur
Qeyd:
 Bu Qaydaların əlavələrinin “OTC” kateqoriyalı dərman vasitələri üçün * işarəsi olan bəndlərində göstərilən sənədlərin mövcudluğu vacibdir.