ƏLAVƏ 1. Dərman vasitəsinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə


"Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması
və reyestrinin aparılması Qaydaları"na
1 nömrəli ƏLAVƏ
 
 
 
 
 
 
 1. Dərman vasitəsinin qeydiyyatı prosedurunun növü  (lazım olanı qeyd etmək)
 • qeydiyyat     
 • yenidən qeydiyyat  
 • əvvəllər qeydiyyata alınmış dərman vasitələrinin qeydiyyat  sənədlərində dəyişikliklərin   qeydiyyatı
 1. Sifarişçi, ölkə  
 2. Istehsalçı , ölkə 
 3. İstehsalçının ünvanı  
 4. Dərman vasitəsinin lisenziya sahibi (tələb olunan halda)
 5. Dərman substansiyasını istehsal edən şirkət 
 6. Dərman vasitəsinin ticarət adı
 7. Təsiredici maddə(lər) (beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı, dozası)
 8. Köməkçi maddə(lər)/ miqdar 
 9. Dərman vasitəsinin forması, standart qablaşdırma (ilkin və yekun), qablaşdırmada dozaların sayı göstərilməklə
 10. Dərman vasitəsinin əsas sinonimləri 
 11. Dərman vasitəsinin istifadə qaydası (daxilə, inyeksiya və s.) 
 12. Istifadəsinə aid əsas göstərişlər 
 13. ATC-kodu 
 14. Yararlılıq müddəti
 15. Saxlanma şəraiti
 16. *Dərman vasitəsinin qeydiyyata alındığı vaxtdan hər hansı dəyişiklik olmuşdursa, dəyişiklik göstərilir
 17. *Dərman vasitəsinin son dəfə Azərbaycan Pespublikasında qeydiyyata alınma tarixi və qeydiyyat nömrəsi 
 18. ** Dərman vasitəsinin qeydiyyat sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin növü
Qeydlər:
 1. Sifarişçi dərman vasitəsinin effektivliyinə, təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır, eləcə də qeydiyyat materiallarında olan məlumatların düzgünlüyünə zəmanət verir.
 2. 17-ci və 18-ci bəndlər qeydiyyat müddəti bitmiş dərman vasitələrinin yenidən qeydiyyatı zamanı doldurulur.
 3. 19-cu bənd əvvələr qeydiyyata alınmış dərman vasitəsinin qeydiyyat sənədlərində dəyişikliklərin qeydiyyatı zamanı doldurulur.  
Qeyd:
 Bu Qaydaların əlavələrinin “OTC” kateqoriyalı dərman vasitələri üçün * işarəsi olan bəndlərində göstərilən sənədlərin mövcudluğu vacibdir.