Qanunvericilik


Qaydalar:
"Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması və reyestrinin aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında
Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması və reyestrinin aparılması QAYDALARI
Dərman vasitələrinin dəyişikliklərinin qeydiyyata alınması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
Dərman vasitələrinin ekspertizasının aparılması QAYDASI
“Etibarlı laborator təcrübə haqqında Təlimat”
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası
Əlavələr:
ƏLAVƏ 1. Dərman vasitəsinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə
ƏLAVƏ 2. Azərbaycan Respublikasında dərman maddəsinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə
ƏLAVƏ 3. Xarici dövlətdə istehsal olunan DV-nin qeydiyyat sənədləri
ƏLAVƏ 4. Dərman maddəsinin qeydiyyata alınması üçün sənədlər
ƏLAVƏ 5. Ölkə daxilində istehsal olunan dərman maddəsinin qeydiyyat sənədləri
ƏLAVƏ 6. Xarici dövlətdə istehsal olunan DV-nin yenidən qeydiyyat sənədləri
ƏLAVƏ 7. Ölkə daxilində istehsal olunan dərman maddəsinin yenidən qeydiyyat sənədləri
ƏLAVƏ 8. Dərman vasitəsinin markalanmasına olan tələblərin siyahısı
ƏLAVƏ 9. DV-nin istifadəsinə aid təlimata olan tələblərin siyahısı
ƏLAVƏ 10. Dərman vasitələrinin istifadəsinə aid təlimata (istehlakçılar üçün) tələblərin siyahısı