Qeydiyyat Şöbəsi


Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Dövlət Qeydiyyatı Şöbəsi struktur vahidi kimi fəaliyyət göstərir.
Öhdəçiliyinə götürdüyü vəzifələrə müvafiq olaraq aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
  1. Dərman preparatlarının dövlət qeydiyyatını həyata keçirir;
  2. Dərman preparatlarının dövlət qeydiyyatının təsdiqlənməsi (uzadılması);
  3. Dərman preparatlarının dövlət qeydiyyatının geri çağrılması (ləğv edilməsi);
  4. Qeydiyyatdan keçmiş dərman preparatlarının qeydiyyat dosyesinə və sənədlərinə dəyişikliklərin əlavə edilməsi;
  5. Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət qeydiyyatından keçmiş dərman preparatlarının dövlət reyestrinin aparılması;
  6. Dərman preparatlarının dövriyyəsinə dair normativ sənədlərin hazırlanması;
  7. Dövlət qeydiyyatı üçün daxil olmuş məhsulların dərman preparatlarına aidiyyətinin aydınlaşdırılması (BFMQƏ);