Dərman nəzarəti haqqında


Əczaçılıq subyektləri ilə iş şöbəsi
   Şöbə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq əczaçılıq müəssisələrinin fəaliyyətlərini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və müvafiq normativ-hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğun aparmasına, həmçinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyədə olan dərman vasitələrinin təhlükəsizliyi və keyfiyyəti üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirir.
 
Bunun üçün:
  • Əczaçılıq müəssisələrində qanunvericiliyə uyğun olaraq plan üzrə (növbəti) və daxil olan şikayət, məlumat və müraciətlər əsasında plandankənar (növbədənkənar) yoxlamalar aparır;
  • Azərbaycan Respublikasının “Lisenziyalar və icazələr haqqında” 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanununa əsasən aidiyyəti üzrə rəyin bildirilməsi üçün İqatisadiyyat Nazirliyindən Səhiyyə Nazirliyinə daxil olan müraciətlər əsasında əczaçılıq müəssisələrinin normativ-hüquqi aktlarin tələblərinə uyğunluğunu qiymətləndirir;
  • Ölkədə istehsal olunan və ölkəyə idxal olunan dərman vasitələrindən müvafiq laborator yoxlamalarının aparılması üçün nümunələr götürür;
  • Azərbaycan Respublikası ərazisində dövriyyəsi nəzarət edilən, məhdudlaşdırılmış və ya qadağan edilmiş narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorların, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin dövriyyəsinə səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarəti həyata keçirir;
  • Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq sərəncamlarına əsasən Dövlət Müalicə-Profilaktika Müəssisələrində dərman vasitələrinin dövriyyəsini yoxlayır.