BFMQƏ – təkrar ekspertiza


BFMQƏ-in təkrar ekspertizası üçün tələb olunan sənədlərin SİYAHISI
1.    Ərizə (Müraciət)
2.    İstehsalçı tərəfindən verilən zəmanət  (tərkibə aid) məktubu
3.    Tərkibə aid sənəd
4.    Qablaşdırma eskizi
5.    İstifadə üzrə təlimat
6.    Analiz sertifikatı 
7.    Götürülmüş nümunələrə dair “AKT”ın surəti
 
Qeyd: Məhsula aid nümunələr idxal zamanı Analitik Ekspertiza Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən akt əsasında yerində - Gömrük-keçid məntəqəsində və ya saxlancda olan anbardan götürülür (2 ədəd).

 
BFMQƏ-nin təkrar ekspertizası üçün müraciət məktubunun NÜMUNƏSİ