Tibb vasitələrinin idxalı üçün tələb olunan sənədlər


  • Müraciət məktubu
  • Alqı-satqı müqaviləsi - surəti
  • İnvoys - surəti 2 ədəd
  • Mənşə sertifikatı - surəti
  • Keyfiyyət sertifikatlar - surəti (istehsalçı tərəfindən verilən tibb vasitəsinin keyfiyyətinə zəmanət verən müvafiq sənəd və akkreditasiya olunmuş müstəqil qurum tərəfindən verilmiş tibb vasitəsinin (steril olmayan və 1-ci risk sinfinə daxil olan tibb vasitələri istisna olmaqla) keyfiyyətinə zəmanət verən sənəd) (ISO 13485 və ya CE 93/42 sertifikatları).
  • İnvoysu elektron (MS Excel) formatında texnika@pharma.az  elektron ünvanına göndərilməlidir (elektron məktubun mövzusunda alıcı, satıcı və invoysun nömrəsi göstərilməlidir)
  • Şəxsiyyət vəsiqəsi – surəti (Fiziki şəxslər üçün)
  • VÖEN – surəti (Fiziki şəxslər üçün)

İdxal üçün Mərkəzə təqdim edilmiş sənədlərin sürətləri fiziki şəxsin / idxalçı şirkətin möhürü və səlahiyyətli şəxsin imzası ilə vərəqin boş hissəsində təsdiq edilməlidir.